Welcome to Dalibor Cicman´s personal blog

You Are Viewing

Monthly Archives: október 2013

Vizualizácia a jej 8 výhod

Virtualizácia je podľa priskumu Gartner o technologických prioritách na rok 2011 v podikoch, druhou najpodstatnejšou prioritou. Podľa Kevina Reubucka (2011, s.27 ) je virtualizácia proces, kedy je fyzický prostriedok v podniku nahrádzaný softvérovou vrstvou. Najčastejšie sa tento pojem spája so skratkou VDI – Virtualizácia pracovných staníc (Virtual desktop infrastructure). Virtualizácia počítačov umožňuje presunúť aplikácie na výhradne aplikačné servery […]