Welcome to Dalibor Cicman´s personal blog

You Are Viewing

Category Archives: Business Intelligence

18. metód prieskumu užívateľských skúseností

Čo je UX (užívateľské skúsenosti) Skratka od User Experience. Definícia podľa ISO 9241-210 je „ľudské vnímanie a reakcie, ktoré sú výsledkom z používania alebo predpokladaného používania produktu, služby alebo systému„. Tento pojem si veľa ľudí mýli s UI resp. UI dizajnom, ktorý by sme v nadnesenom zmysle mohli charakterizovať ako podmnožinu UX. UX je široký […]

Obsahová stratégia a návrh merania jej rentability

Medzi dve najpodstatnejšie zdroje návštevnosti slovenských internetových obchodov patria vyhľadávacie nástroje a sociálne siete. Monopolné postavenie medzi vyhľadávačmi má s vyše 95% podielom na slovenskom trhu vyhľadávač google. Algoritmus vyhľadávania google je obchodným tajomstvom spoločnosti, ale podľa Matta Cuttsa v súčasnosti algoritmus zohľadňuje vyše 230 faktorov. Počet týchto faktorov neustále stúpa a ich váha sa neustále mení. Tento algoritmus […]

Webová analytika 2.0 – recenzia knihy

Úvod Túto knihu považuje mnoho webových analytikov za bibliu webovej analytiky a samotného autora Avinash Kaushika za jedného z najväčších alebo minimálne najslávnejších odborníkov na túto oblasť. Prvý krát som ju čítal v angličtine v roku 2009. Keďže moje vedomosti angličtiny niesu 100% viaceré veci som úplne nepochopil a preto keď som ju videl v […]

Definícia business intelligence a história

Definície business intelligence Termín Business intelligence je pomerne mladý a možno aj práve preto nebola vymedzená jednotná a presná definícia. Existuje viacero definícií od rôznych zahraničných aj slovenských autorov, ktoré si postupne uvedieme v tejto časti. „BI je termín označujúci celý komplex úloh, technológií a aplikácií informačných systémov, ktoré dnes čoraz častejšie tvoria bežnú súčasť […]