Efektivita linkbuildingového marketingu

150 150 Welcome to my blog

Nasledujúci graf je z jednej mojej staršej práce. Je to preklad prieskumu, ktorý spravil SEO MOZ v roku 2009 všeobecne o SEO a ja Vám vyberám časť o efektivite linkbuildingových stratégii.

 O prieskume

Priskum sa konal dotazníkovou formou a ponúka prehľad o názoroch 72 odborníkov na algoritmické prvky vo vyhľadávačoch. V roku 2009 ponúka názory odborníkov z krajín ako USA, Veľká Británia, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Island, Ukrajina, Dominikánska republika a mnoho ďalších. Každý z účastníkov tohto prieskumu odpovedal na otázky o dôležitosti stovák faktorov, ktoré vplávajú na pozíciu o vyhľadávacích nástrojoch spolu s konkrétnymi otázkami tykajúcimi sa aktuálnych problémov v oblasti SEO. Nasledujúce poradie faktorov bolo zostavené odborníkmi, ktorých vybral SEOMOZ. Ich reakcie sú zosumarizované a pretransformované na percentá. Každý z odborníkov vyjadril jeho názor k dôležitosti jednotlivého faktora a následne je uvedená miera rozptylu v názore jednotlivých odborníkov. Teda faktory, ktoré majú vysoký význam a nízky rozptyl, sú tie pri ktorých sa odborníci zhodli že sú rozhodujúce pre poradie vo vyhľadávacích nástrojoch. Kvôli obmedzenému rozsahu sú v nasledujúcej tabuľke uvedené len tie najpodstatnejšie stratégie.

 Všeobecne o linkbuildingu

Cieľom linkbuildingu je vytváranie odkazov na internetovú stránku po iných internetových stránkach. Táto činnosť je dôležitá pre prípad prístupu na stránku cez vyhľadávače (SEO) a iné web stránky. Zahŕňa už aj spomenutú činnosť analýzy kľúčových slov a výmenu odkazov s inými stránkami, blogmi, sociálnymi sieťami a podobne. Výmena linkov s inými webmi tematicky podobnými zvyšuje hodnotu nášho webu vo vyhľadávačoch a môže sa to prejaviť vo vyšších pozíciách vo vyhľadávačoch, návštevnosti a konverziách. Či je stránka vhodná na výmenu odkazov sa dá zistiť vďaka pagerank-u. Vďaka pagerank-u vieme, či je stránka indexovaná, či relatívne nejde o škodnú stránku a koľko webov je s ňou prelinkovaných. K linkbuildingu by malo dochádzať ak je naša stránka už dôveryhodná, nájditeľná, použiteľná a atraktívna. Vtedy je vhodne ju permanentne zviditeľňovať a ovplyvňovať komunitné okolie informáciami o jej existencii, novinkách a akciách prostredníctvom vydávanie aktualít (napr. cez nástroj RSS) o sebe, i v podobe tlačových správ a PR článkov, poskytovaním embed a widget doplnkov pre stránky podporené sociálnym a virálnym marketingom na oslovenie zas nových potenciálnych zákazníkov. Affiliate marketing zaručí zvýšenie návštevnosti, relatívny rast na pozíciach v google.

 Linkbuildingové stratégie

 Linkbaiting a virálny obsah

Ako si môžete všimnúť na nasledujúcom grafe, podlľa odborníkov je najefektívnejšou taktikou linkbuildingu vytváranie virálneho obsahu a linkbaiting. Virálnym marketingom sme sa zaoberali v predchádzajúcich kapitolách a linkbaiting je taktiž niečo ako lákadlo návštevnikov na stránku. Je to uverejňovanie rôznych užitočných programov,  aplikácií, nástrojov alebo čohokoľvek čo pritiahne návštevníkov. Pri linkbaitingu je dôležité zapojiť návštevníkov do tvorby obsahu, nechávať ich hodnotiť, uverejňovať ankety, kvízy a súťaže. Odporúča sa byť aktuálny, vtipný, bulvárny, kontroverzný, uverejňovať prieskumy, štatistiky alebo skúsenosti.

 Blogovanie

Ďalším veľmi dôležitým faktorom je blogovanie. Na Slovensku to síce nieje až také populárne ako v zahraničí, ale je to cesta ako jednoducho a rýchlo prinášať zaujímavé správy na rôznych blogoch  a sociálnych sietiach a tým posielať návštevníkov na stránku. Tvorba hodnotného obsahu stránky je veľmi podstatná, pretože dokáže pritiahnuť ľudí ktorých konkrétne zaujíma niečo z oblasti vášho webu a je to nenútená cesta ako oboznámiť návštevníka s podnikom. Zákazník, ktorý zdarma získa informácie, ktoré hľadá si ihneď vytvára kladný postoj k danému webu a je otvorenejší ďalším možnostiam.

PR, konferencie, widgety a ďalšie efektívne formy linkbuildingu

Publicrelations ako tlačové správy alebo publikácie taktiež ako hodnotný obsah stránky nevtieravo podávajú zákazníkovi informácie, ktoré uňho vytvárajú kladný postoj k firme. Konferencie a podujatia na sieti sú na Slovensku momentálne málo využívané, ale predpokladám že v budúcnosti sa budú viac využívať vďaka ich nesporným výhodám ako nízka nákladnosť, neobmedzená geografická vzdialenosť alebo pohodlie. Dnes pod pojmom widget rozumieme malé ovládacie prvky vo forme malého interaktívneho reklamného políčka (obvykle pohyblivého, pútavého,…), kliknutím na ktoré sa dostaneme do ďalšieho programu. Tieto grafické prvky sa umiestňujú do iných programov, ako rozširujúce funkcie. Widgetom je napríklad hra, hodiny, malá praktická aplikácia – zobrazovač menín, predpovede počasia, odkaz na novinové správy a pod. Umiestňovanie widgetov umožňuje prakticky každý operačný systém. Praktické použitie pre užívateľa spočíva vo vytvorení priameho odkazu na zaujímavú internetovú informáciu, ktorá je takto dostupná stlačením jediného tlačidla. Užívateľ si takto môže vytvoriť sadu tlačidiel podľa oblasti svojho záujmu. Ako prvá začala widgety využívať Opera, dnes ich podporujú už všetky prehliadače. Widgety sa používajú ako nový sofistikovaný spôsob reklamy. Často sa nainštalujú ako súčasť iného softvéru, napr. známy ICQ inštaluje do internetového prehliadača lištu s widgetami. Embedding je vkladanie widgetov do internetových stránok.

Efektivita linkbuildingoveho marketingu

Efektivita linkbuildingového marketingu podľa SEOMOZ

Zdroj: vlastné spracovanie podľa seomoz.org (20.11.2009)

Leave a Reply