Written by GymBeam life

GymBeam senior manažérsky offsite v Dubline

GymBeam Dublin offsite 72 1

Pre náš koncoročný manažérsky offsite som vybral destináciu Dublin. Dublin’s Silicon Docks je domovom pre mnoho technologických gigantov, vrátane Facebooku a Google. Je obľúbenou destináciou pre expatov z viac ako 100 krajín.

1. deň – Návšteva v Google a Meta

Obe tieto firmy sú známe svojou firemnou kultúrou, ktorá bola inšpirovaná firmou “Sun Microsystems” a doteraz sa často označuje ako firemná kultúra firiem zo Sillicon Valley. Prvý deň manažérskeho offsitu sme strávili práve v týchto 2 firmách, kde sme okrem vecnej pracovnej agendy mali možnosť vidieť veľké množstvo inšpiratívnych detailov pracovného prostredia, ktoré podporuje inovatívnosť.

Google si zakladá na kultúre neformálnosti, podpore tvorivosti, inovácií a experimentovania. Táto spoločnosť je známa svojimi štedrými zamestnaneckými benefitmi a pravidlom 20%, ktoré umožňuje zamestnancom venovať 20% svojho pracovného fondu vlastným projektom či nápadom. Z takého projektu vznikol napríklad aj Gmail. Google preferuje open space priestory pre podporu spolupráce. Aj CEO Dublinskej pobočky, ktorý má pod sebou 10 000 ľudí pracuje priamo v open-space. K dispozícii má však tiež svoju súkromnú meetingovku pre dôležité meetingy či špeciálne návštevy.

Meeting v Google
Meeting v Google

Google podporuje vzdelávanie, inovácie, kreativitu, osobný rozvoj a zdravý životný štýl benefitmi ako strava (raňajky, obedy, večere), fitness centrum a bazén zdarma. Pri nastavovaní benefitov v GymBeame sme sa spojili s našimi kamarátmi z Google HR oddelenia a detailne sa pýtali na ich spôsob fungovania, čím sme sa následne inšpirovali.

V Google si zakladajú na diverzite a inklúzii, čo je vidieť na príklade Dublinskej pobočky, v ktorej pracujú ľudia 70-tich národností. Google sa zameriava na inovácie a riešenie problémov s prístupom 10X, čo znamená hľadanie disrupčných zmien namiesto malých zlepšení. V súčasnosti je kľúčovou témou AI, napr. GOOGLE RETAIL API a Vortex AI, ktoré sú v praxi využívané pre zlepšenie služieb. Na meetingu nám boli prezentované najprv všeobecné informácie a následne prípadové štúdie veľkých firiem, ktoré popisovali spôsob, ako tieto tooly využívajú. Táto skúsenosť nám poskytla hlboký vhľad do toho, ako tieto spoločnosti formujú svoje pracovné prostredie a kultúru pre podporu inovácií a kreativity.

Company Tour v Google
Company Tour v Google

Meta sa vyznačuje svojimi kreatívnymi a flexibilnými pracovnými priestormi. Napriek tomu, že pobočka v Dubline nemá vlastné fitness centrum ani bazén, spoločnosť poskytuje príspevky na tieto aktivity, čím podporuje zdravý a vyvážený životný štýl svojich zamestnancov. Okrem toho vo svojich priestoroch ponúka rôzne zaujímavé miestnosti, napríklad s 3D tlačiarňami, kde si zamestnanci môžu navrhovať a vytvárať rozličné predmety.

Company Tour v Meta
Company Tour v Meta

V Mete sme videli rôzne zóny pre relaxačné a spoločenské aktivity, vrátane miestností na hranie hudobných nástrojov, stolného futbalu a biliardu. Toto všetko prispieva k vytvoreniu uvoľnenej a pritom produktívnej pracovnej atmosféry. Z hľadiska firemnej kultúry Meta podporuje najmä inovácie a kreativitu. Pracovné prostredie je navrhnuté tak, aby podporovalo myšlienkovú otvorenosť a zdieľanie nápadov, čo je kľúčom k jeho úspechu v rýchlo sa meniacom svete technológií.

2. deň – Senior manažment meeting

Offsite manažment meeting má v rôznych firmách rôznorodú štruktúru a periodicitu. Firmy si na neho často pozývajú aj rôznych mentorov, coachov či psychológov. Náš meeting prebiehal len za účasti našich kolegov. Offsite začal mojou prezentáciou, ktorá vychádzala z predikcie tržieb na rok 2030, ktoré sme vypočítali pomocou štatistických modelov. Kolegom som interpretoval výsledky a definoval trhy, na ktorých máme potenciál. V druhej časti sme riešili náklady firmy a tiež kvartálne a ročné ciele. Hovorili sme o významných zmenách, ktoré sa chystáme realizovať a tiež o veľkých investičných projektoch, ktoré nás čakajú v blízkej dobe.

Gymbeam senior management offsite meeting
Senior manažment offsite meeting

Agenda meetingu:

1. Stratégia medzinárodnej expanzie a vývoja trhových podielov v krajinách, kde pôsobíme;
2. Ciele organizácie pre rok 2024;
3. Stratégia rozvoja logistiky v 2024 a najbližších rokoch;
4. Budget 2024 – top line;
5. Hiring plan 2024;
6. Budget 2024 – predstavenie zmien v reportingu, riadkoch rozpočtu a budget elementoch pre rok 2024;
7. Budget 2024 – prehľad vývoja najvýznamnejších nákladov a brainstorming o alokácii zdrojov

Tento meeting považujem za veľmi prínosný, pretože poskytol jedinečnú príležitosť pre vzájomné pochopenie toho, na čom pracujú jednotliví členovia tímu na dennej báze. To umožnilo výmenu skúseností a poskytlo inú perspektívu, čo vedie k lepšiemu porozumeniu celkových cieľov a výziev firmy. Týmto spôsobom môže každý zúčastnený lepšie pochopiť, ako ich práca prispieva k širším cieľom spoločnosti, a ako môžu naprieč oddeleniami spolupracovať efektívnejšie.

3. deň – Retreat

Tretí deň offsitu sme navštívili Moherské útesy a mesto Galway. Cieľom bolo poskytnúť príležitosť na teambuilding a oddych od pracovného prostredia. Moherské útesy sú jedným z najvýznamnejších prírodných divov v Írsku, nachádzajú sa na západnom pobreží krajiny v grófstve Clare. Tieto útesy majú dĺžku približne 8 kilometrov a dosahujú výšku 214 metrov nad úroveň Atlantického oceánu. Mesto Galway je známe svojou kultúrou a históriou. Voľnočasové aktivity umožňujú členom tímu lepšie sa spoznať mimo pracovného prostredia a posilňujú tak tímovú súdržnosť.

Moherské útesy
Moherské útesy

V rámci nášho tripu sme navštívili aj Michelínsku reštauráciu s názvom Glovers Alley. V Arlington hoteli na Celtic Nights sme si pri skvelej typickej írskej večeri pozreli tradičné írske tance. Naša návšteva Dublinu by nebola kompletná bez zastávky v slávnom pivovare Guinness, kde sme mali v rámci prehliadky možnosť ochutnať rôzne druhy Guinness piva. Posledným bodom na našom itinerári bola návšteva Temple Baru, centra dublinského nočného života.

Glovers Alley
Večera v Glovers Alley
Celtic Nights, Arlington hotel
Celtic Nights, Arlington hotel
Temple Bar Dublin
Temple Bar, Dublin
Guiness, Dublin
Guiness, Dublin

Som presvedčený, že keď budú kolegovia v budúcnosti bilancovať svoje pôsobenie v GymBeam, budú si pamätať práve tieto chvíle. Svet nemenia korporáty, ani geniálni jednotlivci, menia ho skvele zladené menšie tímy kompetentných ľudí, ktorí si dôverujú a zdieľajú rovnaké hodnoty. Táto kombinácia pracovných stretnutí a neformálnych interakcií významne prispeje k efektívnejšej spolupráci a smerovaniu firmy v budúcnosti.

Na mojom Youtube kanáli nájdete video z tohto offsitu.