Screenshot 2024 05 09 at 11.29.23

Mediálne výstupy a prednášky v Q1 – 2024

1444 964 Welcome to my blog

V mesiacoch január, február a marec som dostal príležitosť zdieľať niekoľko aspektov môjho pracovného života a myšlienok cez rôzne mediálne platformy či na rôznych podujatiach. Kvartál Q1 bol pre mňa mimoriadne pestrý, absolvoval som naozaj množstvo zaujímavých rozhovorov, podcastov, konferencií a prednášok, na ktoré som bol pozvaný. V tomto kvartáli som získal ocenenie EY Podnikateľ roka 2023. Toto uznanie je pre mňa naozaj veľkou cťou, ale aj pripomenutím dôležitosti neustálej snahy nášho skvelého tímu. Rád by som sa podelil o niektoré z podcastov/ rozhovorov, ktoré poskytnú odpovede na niektoré otázky, ktoré často dostávam.

Podcasty a rozhovory

1. Eshop Booster – Dozviete sa kedy vstávam, kedy chodím spať, ako dlho pracujem v pracovné dni, či pracujem cez víkendy a aké sú podľa mňa moje silné a slabé stránky. 😁 Hovorili sme o našej stratégii pri zakladaní GymBeamu, resp. som popísal v čom sme sa odlíšili od zvyšku trhu. Tento rozhovor podľa môjho názoru môže byť skvele užitočný pre začínajúcich podnikateľov.

🔗 Link na video rozhovor: https://t.ly/mkqs8

🔗 Link na podcast: https://t.ly/R5oN7

2. VS Podcast – zdieľal som kľúčové momenty mojej podnikateľskej cesty a perspektívu na založenie podniku v roku 2024. Rozoberali sme, ako som zarobil prvé peniaze, čo poháňa rast GymBeam a našu najúspešnejšiu produktovú novinku minulého roka. Tiež som hovoril o budúcich plánoch našej firmy, o tom, čo drží náš tím pohromade, a načrtol predpovede tržieb do roku 2030.

🔗 Link na podcast: https://t.ly/77UkC

🔗 Link na video rozhovor: https://t.ly/ZzdCG

3. Podcast Tomáše Bravermana – hovorili sme o začiatkoch v D2C biznise, kde som sa zameriaval na výber kvalitných a unikátnych produktov pre GymBeam. Rozprával som o našej distribučnej stratégii, ktorá nám umožňuje efektívne distribuovať naše produkty na rôzne trhy, a o výzvach s expanziou na Ukrajinu. Riešili sme tiež význam neustáleho vzdelávania a rozvoja nových zručností, ktoré podporujú rast podnikania.

🔗 Link na podcast: https://t.ly/DNPzC

🔗 Link na video rozhovor: https://t.ly/2UiS1

4. EXEC Talks – diskutovali sme o vedení rýchlo rastúcej firmy. V tomto rozhovore sme pomerne intenzívne riešili náš softvérový ekosystém, čo je téma, ktorá z môjho pozorovania zaujíma viacerých z vás. 🙂

🔗 Link na podcast: https://t.ly/1c5Wt

5. Mladý podnikateľ – hovorili sme o tom ako vyzerá štruktúra nášho manažmentu, internom rozvoji manažérov, našom prístupe k náboru nových kolegov či motivácii aktuálnych členov nášho tímu.

🔗 Link na video rozhovor: https://t.ly/SWq1a

6. Eshopový kráľ – bavili sme sa o našich kľúčových driveroch rastu, o našej logistike + jednom z hlavných KPIs, ktoré denne sledujem, a tiež som sa podelil o to čo si odporúčam sledovať iným e-shopom.

🔗 Link na podcast: https://t.ly/ZH3XC

🔗 Link na video rozhovor: https://t.ly/aAFHi

7. Startup Grind – live rozhovor, v ktorom sme sa venovali téme medzinárodného biznisu, môjmu názoru na to, čo je nevyhnutné pre úspech v globálnom podnikateľskom prostredí, vrátane kľúčových zručností, vedomostí a osobných vlastností, ktoré sú pre takéto podnikanie kritické.

🔗 Link na video rozhovor: https://t.ly/-D9HT 

8. Money Talk podcast – tento podcast som absolvoval necelých 10 hodín po oslave výhry ocenenia EY Podnikateľ roka 2023. Hovorili sme o mojom príbehu od čias strednej školy, o tom, akú zručnosť som v tých časoch nadobudol a akým spôsobom som ju monetizoval. Dozviete sa kedy a ako som zarobil svoje prvé peniaze. Prezradil som tiež plány GymBeamu do budúcna.

🔗 Link na video rozhovor: https://t.ly/67gfR

9. Reels Talk – rozprávali sme sa o podvodoch, ktorým ako firma čelíme, o tom ako sme sa v rámci manažérsého offsitu dostali do Google a Meta v Dubline, o mojom bežnom pracovnom dni ako CEO,

🔗 Link na rozhovor: https://t.ly/sH5vo

10. 5 reasons – zodpovedal som veľa priamych otázok, týkajúcich sa riadenia firmy a spôsobu, akým uvažujeme nad tvorbou hodnoty. Prebrali sme tiež široké spektrum tém, od toho ako som sa zmenil za 10 rokov až po najväčšie chyby, ktoré som urobil.

🔗 Link na rozhovor: https://t.ly/xP7D0

🔗 Link na video rozhovor: https://t.ly/OCjEA

Eventy, na ktorých som vystúpil

1. F*ckup Nights – hovoril som o neúspechoch, ktoré posunuli značku aj mňa dopredu. S publikom som zdieľal príbehy o mojich osobných a profesionálnych neúspechoch, ktoré nakoniec viedli k rôznym zaujímavým príležitostiam a umožnili mi osobnostne rásť.

Screenshot 2024 03 13 at 14.22.14
F*ckup Nights, 2024

2. Digifest Roadshow – v rámci prednášky som sa zameral na prepojenie dôležitosti užívateľskej skúsenosti (UX) s rozvojom silnej značky. Diskutoval som o výhodách cloudových riešení pre flexibilitu a škálovateľnosť našich procesov, ako aj o tom, ako nám CRM systémy umožňujú efektívnejšie spravovať vzťahy so zákazníkmi a personalizovať komunikáciu. V krátkosti som sa predstavil a zdieľal príbeh našej značky, GymBeam, s dôrazom na to, ako sme integrovali digitálne technológie do nášho podnikania.

Digiroadshow
Digifest Roadshow, 2024

3. Workshop Mastermind – Poskytol som komplexný pohľad na vytváranie efektívnych biznis stratégií, podporu udržateľného rastu prostredníctvom posilňovania firemnej kultúry, využívanie metodológie OKRs (Objectives and Key Results) pre jasné stanovenie cieľov a meranie pokroku, a na záver, strategické budovanie tímov, ktoré sú základom pre realizáciu týchto cieľov.

Screenshot 2024 03 13 at 14.25.36
eCommerce Workshop Mastermind, 2024

4. Infestival 2024 – v rámci panelovej diskusie som zdieľal svoj pohľad na dôležitosť personal brandingu na platforme linkedin. Uviedol som hlavné dôvody, pre ktoré si myslím, že je potrebné sa budovaniu osobnej značky venovať.

dclinkedin
Infestival, 2024

5. E-SHOP Klub – v rámci diskusie sme sa zamerali na kľúčové aspekty efektívneho riadenia podniku, od náboru a budovania firemnej kultúry, cez marketingové stratégie, finančné riadenie, až po zvyšovanie marže a integráciu nových produktov. Predstavil som praktické príklady a nástroje, ktoré nám umožňujú rásť a udržiavať konkurencieschopnosť na trhu.

Mlady Podnikatel 10 1
E-shop Klub, 2024

6. EY Podnikateľ roka – Je mi naozaj veľkou cťou, že porota zložená z 15 víťazov predchádzajúcich ročníkov tejto súťaže ma prijala medzi seba a zvolila ako viťaza za rok 2023. Do tejto súťaže som bol nominovaný sedem rokov a tento rok som sa zúčastnil na finálovom galavečere po tretíkrát (2017, 2020 a 2023) a prvýkrát som vyhral. Chcel by som propagovať povolanie podnikateľ v súvislosti s inováciami, patentmi a startupmi. Napriek tomu, že táto cena sa volá Podnikateľ roka, som si istý, že tento úspech je spoločným dielom všetkých mojich už 600 kolegov, ktorí denne priespievajú k úspechu nášho príbehu. O tri mesiace ma čaká celosvetové finále v Monaku, na čo sa veľmi teším, ale budem mať len jeden pokus. Myslím si, že momentálne mám väčšiu pravdepodobnosť úspechu, ako keby som vyhral v predchádzajúcich rokoch.

7. Startup Festival 2024 VSE Praha – rozpovedal som svoj podnikateľský príbeh a uvediedol som 10 kariérnych tipov, ktoré študentom uľahčia cestu podnikania.

Screenshot 2024 03 13 at 14.32.29
Startup Festival, 2024

8. nConnect konferencia – v rámci svojej prednášky som hovoril o využití Chat GPT a rôznych automatizáciach, ktoré v GymBeame robíme. Popísal som data driven business a tiež chyby, ktorým je fajn sa vyhnúť.

6ea099e5 0d1d 48e3 a424 5fd507525b08
nConnect konferencia, 2024

9. Lepšia konferencia – Venoval som sa budovaniu značky v digitále a užívateľskej skúsenosti, ktorá je pre vybudovanie silnej značky kľúčová. Hovoril som o tom, čo nás odlišuje od konkurencie.

Screenshot 2024 05 09 at 11.02.11 1
Lepšia konferencia, 2024

10. Prešovská univerzita – prednáška Ako to už býva zvykom pri mojich prednáškach pre študentov, zazdieľal som podnikateľské tipy a know-how, čím som im poskytol praktické rady pre ich budúce podnikateľské cesty. Tiež som venoval čas kariérnym tipom, ktoré považujem za významné. Diskutovali sme o výzvach, ktoré môžu na ceste za úspechom stretnúť, a o tom, ako ich prekonať. Samozrejme sme sa rozprávali aj o príbehu GymBeamu, od jeho začiatkov až po súčasný úspech.

Screenshot 2024 05 09 at 11.12.29 1
Prešovská univerzita, 2024

11. TUKE – prednáška Na tejto prednáške som sa zameriaval na prepojenie teoretických znalostí so skutočným podnikateľským svetom, čím som sa snažil premostiť medzeru, ktorú študenti často cítia medzi akademickým štúdiom a praktickou aplikáciou. Bavili sme sa o mojom osobnom príbehu, príbehu GymBeam a tiež som týmto šikovným mladých ľuďom dával zopár vyžiadaných rád.

Screenshot 2024 05 09 at 11.07.47
TUKE, 2024

Ak ste boli na niektorej z vyššie uvedených prednášok, dajte mi vedieť ktorá to bola a čo sa Vám páčilo najviac, prípadne čo ste sa chceli dozvedieť a v rámci prednášky neodznelo. 🙂

Leave a Reply