18 metod prieskumu

18. metód prieskumu užívateľských skúseností

3046 3047 Welcome to my blog

Čo je UX (užívateľské skúsenosti)

Skratka od User Experience. Definícia podľa ISO 9241-210 je „ľudské vnímanie a reakcie, ktoré sú výsledkom z používania alebo predpokladaného používania produktu, služby alebo systému„. Tento pojem si veľa ľudí mýli s UI resp. UI dizajnom, ktorý by sme v nadnesenom zmysle mohli charakterizovať ako podmnožinu UX. UX je široký pojem, ktorý zahŕňa mnoho oblastí ako marketing, návrh produktu… Ja sa ním budem zaoberať vrámci návrhu elektronického obchodu.UX

Súvisiace pojmy

Pojmológia v oblasti užívateľských skúseností je relatívne nová a častokrát dochádza k zamieňaniu pojmov. Preto je potrebné sa zoznámiť s viacerými pojmami z danej oblasti:

UI – užívateľské rozhranie (user interface);
UI dizajn – navrhovanie užívateľského rozhrania;
interakčný dizajn – návrh prvkov, ktoré pomáhajú riešiť užívateľov problém. Užívateľ svojím ovládaním kladie systému otázky a dostáva na ne odpovede;
informačná architektúra – systém štrukturovania informácii spôsobom, aby sa užívateľ čo najjednoduchším a najkratším spôsobom dostal k presne tým infomácia ktoré vyžaduje;
použiteľnosť (usibility) – schopnosť užívateľského rozhrania byť obsluhované jednoducho, intuitívne, bez problémov užívateľmi s nízkou počítačovou gramotnosťou;
HCI (Human Computer Interaction) – štúdium, plánovanie a navrhovanie rozhrania pre interakcie medzi človekom a počítačom.

Metódy prieskumu UX

Autormi projektu sú často HIPPO (highest paid person’s opinion) a profesionály z danej oblasti. Mnohokrát trpia profesionálnou slepotou a nedokáže sa vcítiť do role bežného užívateľa.  Preto je potrebné robiť UX prieskum s bežnými užívateľmi. Ľudské vnímanie, reakcie a schopnosť využívať produkt, službu alebo systém môžme merať týmito metódami:

 1. a/b testovanie a multikanálové testovanie – komparácia viacerých verzií systému testovaním na rozsiahlej vzorke užívateľov;
 2. analýza návštevnosti  – analýza pohybu užívateľov po webe;
 3. clicktracking – analýza klikov užívateľov;
 4. eyetracking – kamery sledujú zreničky uživateľa a takto sa zisťuje kam pozerá užívateľ počas obsluhovania rozhrania;
 5. meranie výkonnosti – kvantitatívne meranie uskutočnenia určitého cieľa užívateľom;
 6. interview – konverzácia s užívateľmi;
 7. brainstorming – moderovaná konverzácia s viacerými užívateľmi;
 8. card scoring – hodnotiace kartičky užívateľov na jednotlivé časti projektu;
 9. prieskum – užívateľ odpovedá na zoznam štrukturovaných otázok;
 10. pozorovanie – pozorovanie užívateľa pri využívaní systému;
 11. heuristický odhad – kvantifikovaný odhad experta založený na heuristických dátach;
 12. heuristické hodnotenie – hodnotenie experta založené na heuristických dátach;
 13. kognitívny walkthrought – hodnotenie experta založené na prípadovej štúdii;
 14. hromadný walkthrought – interview experta s užívateľmi a autormi projektu;
 15. analýza obsahu – analýza iných webov o našom systéme (diskusných fór, agregátorov, blogov… );
 16. koučovacia metóda – učenie užívateľa použivaniu rozhrania a analýza jeho chápania;
 17. co-discovery learning – analýza uskutočnovania cieľov viacerými užívateľmi a ich vzájomného sa učenia;
 18. contextual – používanie rozhrania užívateľom s „rozmýšľaním nahlas“ a komentovaním jednotlivých krokov s prvkami interview.

Zdroje:

DEGEN, H. – XIAOWEI, Y.: UX Best Practices How to Achieve More Impact with User Experience, Mnichov: McGraw Hill Professional, 2011. 304 s. ISBN: 9780071752527

GOTHELF, J.: Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience, Cambridge: O’Reilly Media, 2013. 152 s. ISBN: 9781449366858

HARDSON, R. – PYLA. P.: The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience, New York: Elsevier, 2012, 937 s. ISBN: 9780123852410

LUND, A.: User Experience Management: Essential Skills for Leading Effective UX Teams, New York: Elsevier, 2011, 312 s. ISBN: 9780123854971

MARCUS, A.: Design, User Experience, and Usability: Theory, Methods, Tools and Practice, Berkley: Springer, 2011, 676 s. ISBN: 9783642217074

NUDELMAN, G.: Designing Search: UX Strategies for eCommerce Success, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. 496 s. ISBN: 9781118109953

SCHLATTER, T. – LEVINSON, D.: Visual Usability: Principles and Practices for Designing Digital Applications, New York: Elsevier, 2013. 342 s. ISBN: 9780124017139