SEO

Zoznam slovenských katalógov 2011

Na základe prieskumu, ktorý bol vykonaný na zistenie podielu vyhľadávačov na Slovensku bol...

Marketing, SEO

Podiel vyhľadávačov na Slovensku 2010 a 2011

Nasledujúci prieskum o podiele internetových vyhľadávačov na Slovensku som uskutočnil na...

Marketing

Efektivita linkbuildingového marketingu

Nasledujúci graf je z jednej mojej staršej práce. Je to preklad prieskumu, ktorý spravil SEO MOZ v...

Business Intelligence

Definícia business intelligence a história

Definície business intelligence Termín Business intelligence je pomerne mladý a možno aj práve preto...