Written by Nové technológie

Vizualizácia a jej 8 výhod

Virtualizácia

Virtualizácia je podľa priskumu Gartner o technologických prioritách na rok 2011 v podikoch, druhou najpodstatnejšou prioritou.

Podľa Kevina Reubucka (2011, s.27 ) je virtualizácia proces, kedy je fyzický prostriedok v podniku nahrádzaný softvérovou vrstvou. Najčastejšie sa tento pojem spája so skratkou VDI – Virtualizácia pracovných staníc (Virtual desktop infrastructure). Virtualizácia počítačov umožňuje presunúť aplikácie na výhradne aplikačné servery v dátovom centre.  Virtualizácia predstavuje nezávislosť na klientských zariadeniach, skutočnú mobilitu zamestnancov, optimalizáciu správy a bezpečnosť informácii. Klaudové technológie a väčšia mobilita zamestnancov podporuje rozvoj virtualizácie.

Podľa Burrusa (2011, s. 10) nielen trendy v IT, ale i ekonomika a podnikanie samotné motivujú k čoraz častejšej implementácii VDI. Využitie tejto služby sa predpokladá v blízkej budúcnosti v podnikoch všetkých typov. Využitím dostupných technológií a najlepších metód pre podporu potrieb koncových užívateľov tvoria z VDI koncept, v ktorom každý získava.

Výhody virtualizácie:

 1. úspora prevádzkových nákladov zlepšením energetickej efektívnosti, zredukovaním počtu fyzických počítačov a zvýšením pomeru serverov na správcu,
 2. oddelenie systému od fyzického hardvéru prináša možnosť jednoducho preniesť systém na iné fyzické zariadenie bez nutnosti akýchkoľvek zmien v jeho konfigurácii,
 3. živá migrácia umožňuje “za jazdy” preniesť bežiaci systém na iný fyzický systém bez výpadku prevádzkovaných služieb,
 4. rýchle nasadenie systémov – nasadenie a spustenie nových systémov je vo virtualizovanom prostredí mnohonásobne rýchlejšie a jednoduchšie,
 5. automatický manažment inštalovaných systémov – pri použití virtualizácie je možné automaticky nasadzovať a spúšťať, resp. zastavovať a rušiť systémy podľa aktuálnej potreby,
 6. prenositeľnosť dát – diskové dáta virtualizovaných systémov je možné jednoducho prenášat medzi rôznymi fyzickými systémami, resp. virtualizačnými platformami,
 7. transparentné sieťové služby – virtualizácia umožňuje za určitých okolností prenášat systémy medzi fyzickými systémami bez nutnosti rekonfigurácie sieťových nastavení
 8. mobilita – najmä pri nasadení VDI prináša virtualizácia mobilitu, vďaka ktorej môže užívateľ bezpečne pracovať so svojim desktopom z ľubovolného miesta s funkčným internetovým pripojením.

 

Zdroje:

 1. BLUM, J.: Wave of the future. Irvine: Entrepreneur, 2012. 54 s. ISSN 01633341
 2. BURRUS, D.: VIRTUALIZATION: The hot trend that today’s organizations can no longer ignore.Cleveland: Smart Business Cleveland, 2011. 11 s. ISSN 1544869X
 3. PETTEY, CH. – GOASDUFF, L.: Survey Results Show Business Leaders Looking for IT to Drive Revenue Growth.  Stanford: Con, 2011. s. 3
 4. ROEBUCK, K.: Virtualization: High-Impact Technology – What You Need to Know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors. Brisbane : Emereo Pty Limited, 2011. s. 524, ISBN 9781743043462